Bronnen

Stappenplan bronwaterproject

∑  Vrijblijvend, oriŽnterend kennismakingsgesprek
∑  Indicatief onderzoek
∑  Proefboring - boring
∑  Bronwaterbehandelingsinstallatie
∑  Oplevering project

Vrijblijvend, oriŽnterend kennismakingsgesprek

In een persoonlijk gesprek zullen wij uw wensen inventariseren. Wij adviseren u vrijblijvend over de mogelijkheden die bronwater u kan bieden.
Desgewenst doen wij u een voorstel voor een indicatief onderzoek.

Indicatief onderzoek

Dit is een voor u op maat gemaakt plan waarin alle facetten van het bronwaterproject aan bod komen. Denkt u hierbij aan een geologische en geohydrologische studie van de aardlagen en het in kaart brengen van de watervoerende pakketten met elk hun unieke watersamenstelling op uw locatie.

Wij maken een kosten-baten analyse aan de hand van uw huidige leidingwaterkosten afgezet tegen de kosten van de aanschaf  en het gebruik van een bronwaterbehandelingsinstallatie en de boorkosten.

Wij toetsen voor u of op uw locatie bronwater onttrokken mag worden, zo ja, op welke diepte, de maximaal toegestane hoeveelheid en of er een vergunning aangevraagd dient te worden of dat er volstaan kan worden met een melding, kortom de gehele wet- en regelgeving.

Dit alles bundelen wij in een indicatief onderzoeksrapport. Dit rapport geeft u de mogelijkheid om een onderbouwd besluit te nemen om wel of niet over te gaan op het gebruik van bronwater. Daarnaast is dit rapport nodig als er een vergunning afgegeven dient te worden voor bronwatergebruik. Een eventueel vergunning traject kunnen wij voor u verzorgen.

Proefboring - boring

In sommige gevallen blijkt uit het indicatief onderzoek dat een proefboring raadzaam is. Door een proefboring worden de aardlagen, watervoerende pakketten en de watersamenstelling in kaart gebracht. Nu de exacte watersamenstelling bekend is, kan een bronwaterbehandelingsinstallatie ontworpen worden, die volledig voldoet aan de vraag. Een proefboring kan daarna als definitieve bron ingericht worden.

Er zijn verschillende boormethodes en boorsystemen mogelijk. Afhankelijk van uw vraag en de aangetroffen watervoerende pakketten onder uw locatie bepaalt Silu Nederland BV de boormethode/het boorsysteem.  

Bronboringen vereisen deskundigheid bij prognose, boren en inrichten. Het gaat hierbij om een samenspel van verschillende disciplines. Denk hierbij aan gecertificeerde boorbedrijven, installateurs, wetgever en laboratoria.
Silu Nederland BV coŲrdineert voor u het gehele bronwaterproject.

Bronwaterbehandelingsinstallatie

Het indicatief onderzoek is gebaseerd op deskresearch, waarbij d.m.v. waterkaarten een studie gedaan wordt naar ondergrondse waterstromen en bronnen in de directe omgeving van de boorlocatie. Aan de hand van de aangetroffen gegevens wordt er een inschatting gedaan naar de watersamenstelling op uw locatie.  Daarna wordt er door Silu Nederland BV een bronwaterbehandelingsinstallatie ontworpen, die het door u gewenste water oplevert. In dit geval dient er rekening gehouden te worden met het feit dat de kwaliteit van het aangetroffen bronwater op de locatie iets kan afwijken van de gemaakte inschatting.

Is er sprake van een proefboring, dan wordt het aangetroffen bronwater  geanalyseerd in een laboratorium. Aan de hand van de uitslagen wordt er door ons een bronwaterbehandelingsinstallatie op maat ontworpen.

De bron wordt op de bronwaterbehandelingsinstallatie aangesloten. Daarna kunt u het bronwater gebruiken voor de doeleinden die u wenst en waarvoor u voorheen  duur en schaars drinkwater gebruikte.

Oplevering project


Silu Nederland BV kan desgewenst het gehele bronwaterproject als een turnkey project voor u verzorgen.

©2000-2021 Silu Nederland B.V.. Alle rechten voorbehouden.
Klein Dijkland 14 | 1383 EJ Weesp | tel. 0294-413815 | fax. 0294-417432

sitemap

Silu Nederland B.V.
Silu Nederland B.V.
Het aanspreekpunt voor bronwaterprojecten.
Silu Nederland B.V.
HomeOver onsWaarom bronwaterGeologie en geo-hydrologieStappenplan bronwaterprojectPortfolioContact

Silu Nederland B.V.
Klein Dijkland 14
1383 EJ Weesp
telefoon: (0294) 413 815
fax: (0294) 417 432